Nowa strona internetowa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2023-02-06

Zapraszamy na nową stronę internetową Krajowej Izby Odwoławczej.

Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Opublikowano: 2022-06-02

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2022 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Zakończenie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa KIO

Opublikowano: 2022-03-07

Publikujemy informację o zakończeniu konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-12-16

W dniu 15 grudnia 2021 r. Minister Rozwoju i Technologii powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-11-24

Pan Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii wręczył akty powołania nowym członkom Krajowej Izby Odwoławczej

Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-10-27

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie art. 480 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-10-14

Informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2021 r. przez  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Informacja dotycząca egzaminu pisemnego dla kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-08-25

Egzamin pisemny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-07-08

Minister Rozwoju, Pracy i Technologi powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą

Opublikowano: 2021-03-29

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i powtarzającymi się pytaniami informujemy, że posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą odbywają się planowo, zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Odwieszenie postępowań przed KIO – opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw

Opublikowano: 2020-05-15

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Prace nad przywróceniem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2020-04-08

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych wraz z Krajową Izbą Odwoławczą oraz Ministerstwem Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia rozpatrywania odwołań wniesionych/wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej.

Informacja w sprawie działalności KIO w okresie stanu epidemii

Opublikowano: 2020-03-30

Szanowni Państwo, w okresie stanu epidemii Krajowa Izba Odwoławcza nie przeprowadza posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego.

Organizacja pracy Krajowej Izby Odwoławczej w związku z epidemią koronawirusa

Opublikowano: 2020-03-13

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną informuję, że:

  1. Ogłoszenia orzeczeń wyznaczone na przyszły tydzień zostały odroczone bezterminowo - nowy termin ogłoszenia orzeczenia zostanie ustalony po upływie okresu, na który została zawieszona praca Izby; o nowym terminie ogłoszenia odroczonego orzeczenia zostaną Państwo powiadomieni.
  2. Informacja o wznowieniu rozpoznawania spraw przez Krajową Izbę Odwoławczą zostanie podana na stronie Izby.
  3. Wszystkie zawiadomienia o terminie odroczonego ogłoszenia orzeczenia, terminie posiedzeń i rozpraw będą wysyłane po wznowieniu pracy Izby.

Komunikat w sprawie działalności KIO w związku z pandemią koronawirusa

Opublikowano: 2020-03-13

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej informują, że w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. zawieszają organizację i rozpoznawanie spraw przed Krajową Izba Odwoławczą.

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2018

Opublikowano: 2019-11-13

Prezentujemy Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2018.

Rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2019-09-11

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 9 września 2019 r. obowiązki rzecznika prasowego Krajowej Izby Odwoławczej pełni Pani Katarzyna Prowadzisz – członek KIO.

Powołanie Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2019-09-06

Uprzejmie informujemy, iż Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, powołała z dniem 6 września 2019 r. Pana Jana Kuzawińskiego na stanowisko Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Powołanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2019-06-14

Uprzejmie informujemy, iż w związku z upływem  kadencji  Minister Przedsiębiorczości i Technologii na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powołała z dniem 15 czerwca 2019 r. Panią Małgorzatę Rakowską na kolejną kadencję na stanowisku Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Wizyta przedstawicieli chorwackiej Państwowej Komisji ds. Nadzoru Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2019-01-30

25 stycznia br. w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się spotkanie z przedstawicielami chorwackiej Państwowej Komisji ds. Nadzoru Zamówień Publicznych.

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2017

Opublikowano: 2018-06-28

Prezentujemy Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2017.

Powołanie Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2018-06-18

Uprzejmie informujemy, iż w związku z upływem w dniu 17 czerwca 2018 r. kadencji Pani Magdaleny Grabarczyk Minister Przedsiębiorczości i Technologii na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powołała z dniem 18 czerwca 2018 r. Pana Emila Kuriatę na stanowisko Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 roku

Opublikowano: 2018-06-15

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 czerwca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej przyjęło Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 roku.

Udział Krajowej Izby Odwoławczej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Wschodnim Forum Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2018-04-18

16 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Wschodnie Forum Zamówień Publicznych pt. „Procedura Zamówień Publicznych” w Lublinie.

JUBILEUSZ 10 - LECIA FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Opublikowano: 2017-12-07

5 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczystość związana z przypadającym na ten dzień  jubileuszem X - lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, która dokładnie 10 lat temu rozpoczęła swoją działalność

XII Forum Przetargów Publicznych

Opublikowano: 2017-10-20

16 października 2017 r. Prezes Izby wzięła udział w pierwszym dniu XII Forum Przetargów Publicznych

Debata dotycząca polskiego systemu środków na tle rozwiązań w różnych państwach Unii Europejskiej

Opublikowano: 2017-09-29

28 września 2017 r. władze Izby uczestniczyły w debacie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.

Debata dotycząca systemu środków ochrony prawnej

Opublikowano: 2017-09-29

12 września 2017 r. Prezes Izby oraz przedstawiciele KIO wzięli udział w debacie dotyczącej środków ochrony prawnej zorganizowanej przez Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2017-09-14

Uprzejmie informujemy, że 1 września 2017 r.  do składu Krajowej Izby Odwoławczej zostało powołanych 18 nowych członków Izby. Uroczystość ślubowania odbyła się w Ministerstwie Rozwoju i Finansów.

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w Krajowej Izbie Odwoławczej

Opublikowano: 2017-08-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 243 Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dzień 14 sierpnia 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy dla członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17

Opublikowano: 2017-08-07

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem z 13 lipca b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą na podstawie art. 267 TFUE w związku z postępowaniem odwoławczym  w sprawie KIO 2155/16.

Udostępnienie Informacji o działalności Izby w roku 2016

Opublikowano: 2017-07-07

Uprzejmie informujemy, że Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2016 została zamieszczona w zakładce Dokumenty.

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 r.

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 r.

Opublikowano: 2017-06-29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej przyjęło Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 roku. Treść Informacji o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 roku zostanie opublikowana po przekazaniu Informacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Informacja dla kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2017-06-14

Uprzejmie informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota) w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, przy ul. Postępu 17A, IV piętro, sala nr 501.

Informacja dotycząca egzaminu pisemnego dla kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2017-05-29

Uprzejmie informujemy, iż egzamin pisemny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej, którzy uchwałą komisji kwalifikacyjnej zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) o godz. 15.00 w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza, przy ul. Postępu 17A w Warszawie (w tym samym budynku mieści się siedziba Urzędu Zamówień Publicznych).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-131/16

Opublikowano: 2017-05-15

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z 11 maja b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą na podstawie art. 267 TFUE w związku z postępowaniem odwoławczym  w sprawie KIO 2691/15.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14

Opublikowano: 2017-05-09

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z 4 maja b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą na podstawie art. 267 TFUE w związku z postępowaniem odwoławczym  w sprawie KIO 1240/14.

Skład Komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków KIO

Opublikowano: 2017-04-24

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów, powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

Opublikowano: 2017-03-14

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów,  Minister Rozwoju i Finansów, ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Spotkanie przedstawicieli organów odwoławczych w Brukseli

Opublikowano: 2017-03-07

6 marca 2017 r. Prezes Krajowej Izby wzięła udział w spotkaniu organów rozpoznających środki ochrony prawnej zorganizowanym przez Komisję Europejską.

Uczestnictwo Krajowej Izby Odwoławczej w debacie instytucji kontrolnych

Opublikowano: 2017-03-07

23 lutego 2017 r. na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiciele Izby wzięli udział w debacie instytucji kontrolnych w zamówieniach publicznych.

Spotkanie z delegacją ukraińską

Opublikowano: 2017-03-07

9 lutego 2017 r. na zaproszenie Urzędu Zamówień Publicznych władze Krajowej Izby Odwoławczej spotkały się z przedstawicielami ukraińskich instytucji właściwych w obszarze zamówień publicznych oraz ukraińskiego oddziału Transparency International.

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE

Opublikowano: 2017-01-24

Uprzejmie informujemy, że skład orzekający w sprawie o sygn. akt KIO 2155/16 wydał postanowienie o skierowaniu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zmiana rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania odwoławczego

Opublikowano: 2017-01-24

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. poz. 47).

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozpoznawania odwołań

Opublikowano: 2017-01-19

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. poz. 14).

Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie koncesji

Opublikowano: 2016-12-15

W związku z wejściem w życie ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 1920) uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza stała się organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów tej ustawy.

Elektroniczne wnoszenie odwołań za pośrednictwem platformy ePUAP

Opublikowano: 2016-12-14

Zasady dotyczące możliwości wnoszenia odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej zostały uregulowane w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wizyta studyjna przedstawicieli Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Odwołań oraz Departamentu Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kirgistanu

Opublikowano: 2016-11-22

17 i 18 listopada 2016 r. miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Odwołań oraz Departamentu Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kirgistanu.

Przewidywane utrudnienia z dojazdem do UZP i KIO

Opublikowano: 2016-08-16

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowaną modernizacją ulicy Marynarskiej, od dnia 19 sierpnia br. mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Nowelizacja ustawy Pzp

Opublikowano: 2016-07-18

Informujemy uprzejmie, że ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw została w dniu 13 lipca b.r. opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020. Nowela wchodzi w życie w dniu 28 lipca 2016 r. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2016-06-21

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 20 czerwca 2016 roku obowiązki rzecznika prasowego Krajowej Izby Odwoławczej pełni Wiceprezes Izby - Pani Magdalena Grabarczyk

Powołanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2016-06-16

Uprzejmie informujemy, iż w związku z upływem w dniu 13 czerwca 2016 r. kadencji Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powołała z dniem 14 czerwca 2016 r. na to stanowisko Panią Małgorzatę Rakowską – Członka Krajowej Izby Odwoławczej.

Informacja roczna o działalności Izby za rok 2015

Opublikowano: 2016-05-31

Informujemy, że w dniu 10 maja 2016 roku Zg​romadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej przyjęło uchwałą nr 1/2016  Informację roczną o działalności Izby za rok 2015

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-324/14

Opublikowano: 2016-04-08

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie C‑324/14

Zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE

Opublikowano: 2016-02-25

Informujemy, że w sprawie o sygn. akt KIO 2691/15 skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej wydał postanowienie o skierowaniu zapytania do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Powołanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-02-09

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 lutego 2016 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Panią Małgorzatę Stręciwilk, członka Krajowej Izby Odwoławczej.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00