Zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE

Informujemy, że w sprawie o sygn. akt KIO 2691/15 skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej wydał postanowienie o skierowaniu zapytania do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Treść postanowienia dostępna tutaj:

postanowienie KIO 2691/15

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00