Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Na podstawie §16 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381), informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2021 r. przez  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Komisja kwalifikacyjna stwierdza, iż niżej wymienione osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 474 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) i uzyskały w postępowaniu kwalifikacyjnym wyniki uprawniające do powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki w skład Krajowej Izby Odwoławczej:

  1. Marek Jarosław Bienias (imiona rodziców: Jarosław, Grażyna) – 144 pkt.
  2. Joanna Maria Gawdzik-Zawalska (imiona rodziców: Mateusz, Katarzyna) – 168 pkt.
  3. Aleksandra Anna Kot (imiona rodziców: Krzysztof, Małgorzata) – 139 pkt.
  4. Anna Kurowska (imiona rodziców: Mieczysław, Elżbieta) – 186 pkt.
  5. Rafał Malinowski (imiona rodziców: Stanisław, Barbara) – 184 pkt.
  6. Michał Piotr Pawłowski (imiona rodziców: Krzysztof, Melania) – 147 pkt.
  7. Maksym Smorczewski (imiona rodziców: Maciej, Malwina) – 166 pkt.
  8. Agnieszka Ewa Stec (imiona rodziców: Franciszek, Anna) – 157,75 pkt.

Zgodnie z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania przez kandydata w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do powołania w skład Izby wynosiła 115 punktów.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00