Informacja roczna o działalności Izby za rok 2015

Informujemy, że w dniu 10 maja 2016 roku Zg​romadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej przyjęło uchwałą nr 1/2016  Informację roczną o działalności Izby za rok 2015.

Treść Informacji dostępna w zakładce Dokumenty

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00