Władze KIO

Prezes Izby - Jan Kuzawiński

Funkcję rzecznika dyscyplinarnego pełni Ryszard Tetzlaff

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00