Spotkanie przedstawicieli organów odwoławczych w Brukseli

6 marca 2017 r. Prezes Krajowej Izby wzięła udział w spotkaniu organów rozpoznających środki ochrony prawnej zorganizowanym przez Komisję Europejską.

Według Komisji ma być ono pierwszym ze spotkań mających na celu stworzenie sieci organów odwoławczych pierwszej instancji działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a tym samym forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w związku z rozpoznawaniem środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

Spotkania przedstawicieli instytucji odwoławczych będą kontynuowane.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00