Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej przyjęło Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 roku. Treść Informacji o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 roku zostanie opublikowana po przekazaniu Informacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00