XII Forum Przetargów Publicznych

16 października 2017 r. Prezes Izby wzięła udział w pierwszym dniu XII Forum Przetargów Publicznych w Jachrance, będącym kolejnym z corocznych spotkań organizowanych przez miesięcznik Przetargi Publiczne gromadzących ekspertów i praktyków zamówień publicznych.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00