Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-324/14

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie C‑324/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą (Polska) postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014.

Treść orzeczenia dostępna tutaj:

orzeczenie C-324/14

streszczenie orzeczenia

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00