Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-131/16

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z 11 maja b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą na podstawie art. 267 TFUE w związku z postępowaniem odwoławczym  w sprawie KIO 2691/15.

Treść orzeczenia dostępna tutaj:

Wyrok w sprawie C-131/16

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00