Zmiana rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania odwoławczego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. poz. 47). Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego znowelizowane przepisy stosuje się do odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od dnia ich wejścia w życie.

Link do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00