Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2018

Prezentujemy Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2018.

Dokument zawiera informacje statystyczne prezentujący dane ilościowe dotyczące rozpoznawanych odwołań, wniosków w sprawie uchylenia zakazu zawarcia umowy przed wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze oraz zastrzeżeń od wyników kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W części dotyczącej orzecznictwa przedstawiamy zagadnienia związane z wykładnią przepisów PZP, w tym zagadnienia związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Mamy nadzieję, że dokument prezentujący całoroczną pracę Krajowej Izby Odwoławczej będzie dla Państwa użyteczną lekturą.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00