Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Pan Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii wręczył akty powołania nowym członkom Krajowej Izby Odwoławczej

Uroczystość powołania odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Obok Pana Ministra Piotra Nowaka, w uroczystości udział wzięli z ramienia Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, Prezes UZP oraz Joanna Knapińska, Wiceprezes UZP. Krajową Izbę Odwoławczą reprezentował Jan Kuzawiński, Wiceprezes KIO.

Pan Minister Piotr Nowak w trakcie uroczystości pogratulował nowym członkom uzyskanych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, podkreślił rolę Krajowej Izby Odwoławczej w systemie administracji państwowej oraz uwypuklił wagę i odpowiedzialność pracy członków KIO.

Akty powołania otrzymało 6 osób. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, członkowie KIO muszą m.in. posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, wyróżniać się wiedzą z zakresu zamówień i prawa cywilnego, posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w tym zakresie oraz uzyskać najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nowi członkowie KIO:

  • Marek Bienias
  • Aleksandra Kot
  • Anna Kurowska
  • Rafał Malinowski
  • Michał Pawłowski
  • Maksym Smorczewski

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00