Informacja w sprawie działalności KIO w okresie stanu epidemii

Szanowni Państwo,

w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Krajowa Izba Odwoławcza

nie przeprowadza posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego.

Krajowa Izba Odwoławcza w pozostałym zakresie podejmuje wszystkie czynności w odniesieniu do spraw odwoławczych, jak i rozpoznania zastrzeżeń do wyników kontroli Prezesa UZP.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00