Zmiana rozporządzenia w sprawie rozpoznawania odwołań

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. poz. 14). Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego znowelizowane przepisy stosuje się do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia lub konkursów wszczętych od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów.

Link do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00