Rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i powtarzającymi się pytaniami informujemy, że posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą odbywają się planowo, zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Jednocześnie przypominamy, że w Krajowej Izbie Odwoławczej obowiązują zasady bezpieczeństwa opublikowane na stronie Izby w dniu 22 maja 2020 r. (https://www.uzp.gov.pl/kio/aktualnosci/zasady-bezpieczenstwa-w-krajowej-izbie-odwolawczej).

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w posiedzeniach KIO prosimy o maksymalne ograniczenie liczby pełnomocników stron i uczestników postępowania odwoławczego do niezbędnego minimum i wszędzie tam gdzie jest to możliwe o udział jednego pełnomocnika.

Prosimy o przybywanie do siedziby Krajowej Izby Odwoławczej nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną posiedzenia i rozprawy.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00