Debata dotycząca systemu środków ochrony prawnej

12 września 2017 r. Prezes Izby oraz przedstawiciele KIO wzięli udział w debacie dotyczącej środków ochrony prawnej zorganizowanej przez Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Dyskusja prowadzona w gronie przede wszystkim radców prawnych i adwokatów dała możliwość bezpośredniej wymiany poglądów na temat instytucji postępowania odwoławczego, w tym uwzględnienia odwołania, prekluzji dowodowej oraz instytucji przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Uczestnicy spotkania wskazali również na potrzebę zmian o charakterze systemowym, w tym ograniczenia liczby sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby.

debata 12.09.17 r.

debata 12.09.17 r.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00