Wizyta przedstawicieli chorwackiej Państwowej Komisji ds. Nadzoru Zamówień Publicznych

W dniu 25 stycznia br. w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się spotkanie przedstawicieli chorwackiej Państwowej Komisji ds. Nadzoru Zamówień Publicznych z przedstawicielami Krajowej Izby Odwoławczej oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemów odwoławczych w Polsce i Chorwacji oraz omówieniu głównych problemów związanych z orzekaniem w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Uczestnicy spotkania wymienili się również doświadczeniami związanymi z implementacją nowych dyrektyw w dziedzinie zamówień publicznych oraz dyskutowali na temat najważniejszych wyzwań w tym zakresie związanych m.in. z procesem elektronizacji zamówień.

Przedstawiciele instytucji wyrazili chęć kontynuowania współpracy zarówno w formie bilateralnych spotkań, jak również w ramach organizowanych przez Komisję Europejską cyklicznych spotkań organów odwoławczych.

Wizyta przedstawicieli chorwackiej Państwowej Komisji ds. Nadzoru Zamówień Publicznych

wizyta przedstawicieli chorwackiej Państwowej komisji nadzoru zamówień publicznych

wizyta przedstawicieli chorwackiej Państwowej komisji nadzoru zamówień publicznych

wizyta przedstawicieli chorwackiej Państwowej komisji nadzoru zamówień publicznych

wizyta przedstawicieli chorwackiej Państwowej komisji nadzoru zamówień publicznych

wizyta przedstawicieli chorwackiej Państwowej komisji nadzoru zamówień publicznych

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00