Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 lipca 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, działając na podstawie art. 477 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381), powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

W skład Komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

  1. Przewodniczący:
  • Pan dr hab. Henryk Nowicki,
  1. Członkowie:
  • Pan Dariusz Dąbrowski,
  • Pan dr Maciej Lubiszewski,
  • Pan dr Marcin Smaga,
  • Pani Małgorzata Rakowska,
  • Pan Bogdan Artymowicz,
  • Pani dr Joanna Knapińska.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00