Powołanie Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, powołała z dniem 6 września 2019 r. Pana Jana Kuzawińskiego na stanowisko Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00