Komunikat w sprawie działalności KIO w związku z pandemią koronawirusa

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej informują, że w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. zawieszają organizację i rozpoznawanie spraw przed Krajową Izba Odwoławczą.

Posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13.03.2020 r. odbywają się bez zmian.

Terminy posiedzeń Krajowej Izby Odwoławczej wyznaczone w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. zostaną zniesione.

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników postępowania odwoławczego, pracowników Urzędu i członków KIO liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00