Informacja dotycząca egzaminu pisemnego dla kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie przypominamy, iż egzamin pisemny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej, którzy uchwałą Komisji kwalifikacyjnej zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5.

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Odzienie wierzchnie i torby zostaną zdeponowane w szatni, a na salę egzaminacyjną będzie można zabrać ze sobą tylko przybory do pisania i dokument tożsamości.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przybycie – rejestracja kandydatów rozpocznie się
od godziny 10.30.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00