Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów,  Minister Rozwoju i Finansów, ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Informacje o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym znajdą Państwo na stronie internetowej UZP – www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-kwalifikacyjne-do-kio.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00