Informacja dla kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota) w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, przy ul. Postępu 17A, IV piętro, sala nr 501.

Uprzejmie prosimy o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną na godzinę wskazaną w indywidualnym zawiadomieniu o wynikach egzaminu pisemnego oraz o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Istnieje możliwość skorzystania z parkingu podziemnego na poziomie -1 budynku, w którym mieści się siedziba Urzędu, ewentualnie na poziomie -2 oraz -3. Koszt parkingu wynosi 5 zł/h. Opłatę uiszcza się w kasach automatycznych na parkingu.

Poniżej przedstawiamy tekst sprawdzianu wiedzy wraz z kluczem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie będące przedmiotem pracy pisemnej dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej podczas egzaminu pisemnego, który odbył się w dniu 10 czerwca 2017 r.

Sprawdzian wiedzy

Praca pisemna

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00