Udostępnienie Informacji o działalności Izby w roku 2016

Uprzejmie informujemy, że Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2016 została zamieszczona w zakładce Dokumenty.

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 r.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00