Organizacja pracy Krajowej Izby Odwoławczej w związku z epidemią koronawirusa

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną informuję, że:

  1. Ogłoszenia orzeczeń wyznaczone na przyszły tydzień zostały odroczone bezterminowo - nowy termin ogłoszenia orzeczenia zostanie ustalony po upływie okresu, na który została zawieszona praca Izby; o nowym terminie ogłoszenia odroczonego orzeczenia zostaną Państwo powiadomieni.
  2. Informacja o wznowieniu rozpoznawania spraw przez Krajową Izbę Odwoławczą zostanie podana na stronie Izby.
  3. Wszystkie zawiadomienia o terminie odroczonego ogłoszenia orzeczenia, terminie posiedzeń i rozpraw będą wysyłane po wznowieniu pracy Izby.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00