Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO

Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Nr 1, 2020 rok (1) | A+ | epub | mobi |

Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Nr 2, 2020 rok (2) | A+ | epub | mobi |

Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Nr 3, 2021 rok (3)

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00