Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE

Uprzejmie informujemy, że skład orzekający w sprawie o sygn. akt KIO 2155/16 wydał postanowienie o skierowaniu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Postanowienie o skierowaniu pytania

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00