24 grudnia r. dniem wolnym od pracy w Krajowej Izbie Odwoławczej

Opublikowano: 2020-12-21

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla członków Krajowej Izby Odwoławczej. W tym dniu Kancelaria UZP i KIO będzie czynna w godz. 8:15 – 14:00 (piętro IV, pok. 504)...

Zasady bezpieczeństwa w Krajowej Izbie Odwoławczej

Opublikowano: 2020-05-22

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady obowiązujące osoby przebywające w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z udziałem w posiedzeniach i rozprawach...

Rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą

Opublikowano: 2020-05-18

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 roku przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Krajowa Izba Odwoławcza podejmie rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)...

Odwieszenie postępowań przed KIO – opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw

Opublikowano: 2020-05-15

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2...

Wznowienie rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą – projekt ustawy

Opublikowano: 2020-04-28

Rada Ministrów w dniu 28 kwietnia 2020 roku  przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2..

Informacje

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00