Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu trzeciego numeru publikacji Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO, które stanowi kontynuację zeszytów orzeczniczych KIO

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00