Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2022 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00