Wizyta studyjna przedstawicieli Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Odwołań oraz Departamentu Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kirgistanu

17 i 18 listopada 2016 r. miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Odwołań oraz Departamentu Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kirgistanu.
Drugi dzień wizyty miał na celu zapoznanie się ze strukturą, kompetencjami i zasadami funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. Goście mieli również okazję uczestniczenia w rozprawie w charakterze publiczności.

Więcej informacji o przebiegu wizyty:
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/wizyta-studyjna-przedstawicieli-niezaleznej-komisji-ds.-rozpatrywania-odwolan-oraz-departamentu-zamowien-publicznych-ministerstwa-finansow-republiki-kirgistanu

Wizyta studyjna przedstawicieli Kirgistanu

Wizyta studyjna przedstawicieli Kirgistanu

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00