Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że 1 września 2017 r.  odbyła się uroczystość ślubowania i powołania nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej. Uroczystość ślubowania miała miejsce w Ministerstwie Rozwoju i Finansów. Nowi członkowie Izby złożyli ślubowanie przed Wiceministrem do spraw gospodarki Panem Mariuszem Haładyjem. W uroczystości wzięli udział również Pani Małgorzata Stręciwilk -  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pan Janusz Niedziela - Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, Pan Tomasz Czajkowski - Wiceprzewodniczący Rady Zamówień Publicznych, Pan Profesor Henryk Nowicki - Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej oraz władze i rzecznik dyscyplinarny Krajowej Izby Odwoławczej.

Akty powołania odebrali i ślubowanie złożyli:

 1. Pani Danuta Jadwiga Dziubińska
 2. Pani Emilia Garbala
 3. Pani Iwona Holka
 4. Pani Monika Kawa-Ogorzałek
 5. Pan Ernest Klauziński
 6. Pani Beata Anna Konik
 7. Pani Anna Kuszel-Kowalczyk
 8. Pan Jan Kuzawiński
 9. Pani Małgorzata Maria Matecka
 10. Pani Katarzyna Odrzywolska
 11. Pani Anna Osiecka
 12. Pani Aleksandra Patyk
 13. Pani Irmina Wiktoria Pawlik
 14. Pani Katarzyna Dorota Poprawa
 15. Pan Bartosz Aleksander Stankiewicz
 16. Pani Monika Szymanowska
 17. Pani Anna Katarzyna Wojciechowska
 18. Pan Rafał Ryszard Zadrożny

Gratulujemy koleżankom i kolegom mając nadzieję, że swoją pracą i zaangażowaniem przyczynią się do ugruntowania pozycji Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych.

ślubowanie nowych członków KIO

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00