Spotkanie z delegacją ukraińską

9 lutego 2017 r. na zaproszenie Urzędu Zamówień Publicznych władze Krajowej Izby Odwoławczej spotkały się z przedstawicielami ukraińskich instytucji właściwych w obszarze zamówień publicznych oraz ukraińskiego oddziału Transparency International. Celem spotkania było zapoznanie gości z polskimi rozwiązaniami instytucjonalnymi i prawnymi oraz praktyką stosowania przepisów dotyczących procedur odwoławczych.

Goście wykazali duże zainteresowanie polskim modelem rozpoznawania środków ochrony prawnej w pierwszej instancji, a spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń.

Więcej na temat wizyty delegacji ukraińskiej.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00