Debata dotycząca polskiego systemu środków na tle rozwiązań w różnych państwach Unii Europejskiej

28 września 2017 r. władze Izby uczestniczyły w debacie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.

Punktem wyjścia debaty był przygotowany przez Stowarzyszenie raport dotyczący procedur odwoławczych w krajach Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele uczelni wyższych, Komisji Europejskiej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz zamawiających i wykonawców. Dyskusja uczestników debaty zmierzała do identyfikacji aktualnych problemów polskiego systemu środków ochrony prawnej oraz możliwości ich rozwiązania w przyszłości w drodze zmian legislacyjnych.

debata 28.09.17

debata 28.09.17

debata 28.09.17

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00