Odwieszenie postępowań przed KIO – opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Tym samym Krajowa Izba Odwoławcza wraca do orzekania w normalnym trybie.

Jednocześnie dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom postępowań odwoławczych zostaną wprowadzone wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw i posiedzeń przed KIO. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz profilach w mediach społecznościowych.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00