Kontakt

Dane teleadresowe KIO

ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Prezes

(22) 458 78 40
fax: (22) 458 78 00

Wiceprezes

(22) 458 78 40
fax: (22) 458 78 00

Rzecznik Prasowy 

Katarzyna Prowadzisz

Tel. kom.: +48 662 184 776; e-mail: katarzyna.prowadzisz@uzp.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Furgalska e-mail: iod.kio@uzp.gov.pl

Sekretariat Biura Odwołań: (22) 458 78 01

Fax: (22) 458 78 00, (22) 458 78 03

Sprawy odwoławcze w toku: (22) 458 78 05 (wokanda), (22) 458 78 06 (uzupełnianie braków formalnych odwołań)

Sprawy dot. orzeczeń KIO: (22) 458 78 68 (w godz. 7.00-16.15)

Sprawy dotyczące skarg na orzeczenia KIO: (22) 458 78 09 (w godz. 7.00-15.00)

Informacje na temat bieżących sentencji orzeczeń KIO można uzyskać pod nr tel. 22 458 78 68

Dokumenty wnoszone na piśmie należy składać w Kancelarii Urzędu oraz Krajowej Izby Odwoławczej znajdującej się na 4 piętrze - pokój nr 504

wtorki w godz. 7.30 -17.00

w pozostałe dni robocze 7.30 -16.15

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

UWAGA! Informujemy, że powyżej wskazany e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00