Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Na podstawie §17 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820 z późn. zm.), informuje się o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 14 marca 2017 r. przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Poniżej udostępnione zostają końcowe wyniki postępowania kwalifikacyjnego wraz z łączną liczbą punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Lp.

Nazwisko i imię

Razem

1.

Garbala Emilia

204,56

2.

Gęsiarz-Nowak Inga Patrycja

200

3.

Matecka Małgorzata Maria

199

4.

Stankiewicz Bartosz Aleksander

198

5.

Patyk Aleksandra

195,71

6.

Osiecka Anna

194

7.

Wojciechowska Anna Katarzyna

192,55

8.

Pawlik Irmina Wiktoria

190,2

9.

Dziubińska Danuta Jadwiga

189,69

10.

Kuzawiński Jan

187

11.

Konik Beata Anna

187

12.

Klauziński Ernest

182,57

13.

Szymanowska Monika

180,8

14.

Odrzywolska Katarzyna

177

15.

Kawa-Ogorzałek Monika

176,16

16.

Matuszewska Anna Elżbieta

175

17.

Kuszel-Kowalczyk Anna

168,6

18.

Holka Iwona

167

19.

Poprawa Katarzyna Dorota

166,42

20.

Zadrożny Rafał Ryszard

163,25

21.

Gawdzik-Zawalska Joanna Maria

162,4

22.

Żak Marta

160,98

23.

Kończak Beata

157,5

24.

Loba Barbara Maria

156,6

25.

Gołębiewski Piotr Jakub

155,75

26.

Świątkowska Ewa Marta

155,71

27.

Jurowska Bożena Katarzyna

152,13

28.

Jabłońska-Chytła Marta

151,84

29.

Głazowska-Pawłowska Monika Laura

148,42

30.

Kubicki Sławomir

147,84

31.

Heba Szymon Andrzej

142,84

32.

Żuchowski Waldemar Stanisław

141,8

33.

Jurko-Wieczorkowska Zofia Maria

141,27

34.

Długokęcki Adam

140

35.

Goluch Robert Stanisław

136

36.

Trębicki Marek Grzegorz

129,65

37.

Litwinowicz Łukasz Marek

127,5

38.

Bigda-Pogońska Monika

111

39.

Wolski Jacek Mieczysław

108

40.

Dunajewska-Bańka Anna

97

41.

Ruczaj Anna

96

42.

Sroczyński Krzysztof Wojciech

96

43.

Rudziński Sebastian Tomasz

86

44.

Jurek Leszek

83

45.

Paszkowski Zbigniew Mirosław

77

Komisja kwalifikacyjna stwierdza, iż niżej wymienione osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i uzyskały w postępowaniu kwalifikacyjnym wyniki uprawniające do powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki w skład Krajowej Izby Odwoławczej:

 1. Pani Emilia Garbala,
 2. Pani Inga Patrycja Gęsiarz-Nowak,
 3. Pani Małgorzata Maria Matecka,
 4. Pan Bartosz Aleksander Stankiewicz,
 5. Pani Aleksandra Patyk,
 6. Pani Anna Osiecka,
 7. Pani Anna Katarzyna Wojciechowska,
 8. Pani Irmina Wiktoria Pawlik,
 9. Pani Danuta Jadwiga Dziubińska,
 10. Pan Jan Kuzawiński,
 11. Pani Beata Anna Konik,
 12. Pan Ernest Klauziński,
 13. Pani Monika Szymanowska,
 14. Pani Katarzyna Odrzywolska,
 15. Pani Monika Kawa-Ogorzałek,
 16. Pani Anna Elżbieta Matuszewska,
 17. Pani Anna Kuszel-Kowalczyk,
 18. Pani Iwona Holka,
 19. Pani Katarzyna Dorota Poprawa,
 20. Pan Rafał Ryszard Zadrożny.

Informacja o zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż zostały zakończone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820 ze zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych kandydat ma prawo wglądu do:

 • dotyczącej jego osoby uchwały komisji wraz z jej uzasadnieniem,
 • dokumentów zawierających jego indywidualne wyniki oraz sporządzania notatek,
 • utrwalonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk przebiegu jego rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zawiadomień dotyczących jego osoby.

W związku z powyższym w celu określenia terminu udostępnienia powyższych materiałów w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, wnioski o wgląd prosimy kierować na adres: postepowanie.kwalifikacyjne@uzp.gov.pl.


Informacja dla kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota) w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, przy ul. Postępu 17A, IV piętro, sala nr 501.

Uprzejmie prosimy o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną na godzinę wskazaną w indywidualnym zawiadomieniu o wynikach egzaminu pisemnego oraz o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Istnieje możliwość skorzystania z parkingu podziemnego na poziomie -1 budynku, w którym mieści się siedziba Urzędu, ewentualnie na poziomie -2 oraz -3. Koszt parkingu wynosi 5 zł/h. Opłatę uiszcza się w kasach automatycznych na parkingu.

Poniżej przedstawiamy tekst sprawdzianu wiedzy wraz z kluczem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie będące przedmiotem pracy pisemnej dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej podczas egzaminu pisemnego, który odbył się w dniu 10 czerwca 2017 r.

Sprawdzian wiedzy

Praca pisemna


Informacja dotycząca egzaminu pisemnego dla kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż egzamin pisemny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej, którzy uchwałą komisji kwalifikacyjnej zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) o godz. 15.00 w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza, przy ul. Postępu 17A w Warszawie (w tym samym budynku mieści się siedziba Urzędu Zamówień Publicznych).

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Odzienie wierzchnie i torby zostaną zdeponowane w szatni, a na salę egzaminacyjną będzie można zabrać ze sobą przybory do pisania i dokument tożsamości.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie – rejestracja kandydatów rozpocznie się od godziny 14.15.

Poniżej przedstawiamy kilka możliwości dojazdu na miejsce egzaminu komunikacją miejską:

 1. z Dworca Centralnego PKP do przystanku „Postępu” – linia autobusowa nr 504,
 2. z Metra Centrum:
 • dojazd metrem do Metra Wierzbno – następnie linia autobusowa nr Z-1 do przystanku „Postępu”,
 • dojazd metrem do Metra Wierzbno – następnie linia tramwajowa nr 31 do przystanku „Rzymowskiego”,
 • dojazd metrem do Metra Wilanowska – następnie linia autobusowa nr 218 do przystanku „Rzymowskiego”,
 • dojazd metrem do Metra Służew – następnie linia autobusowa nr 189 do przystanku „Postępu”.

Poniżej przedstawiamy także mapkę dojazdu do Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza własnym samochodem. Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z parkingu podziemnego centrum konferencyjnego na poziomie -1 budynku, ewentualnie na poziomie -2 oraz -3. W dniu egzaminu koszt parkingu, po uprzednim zeskanowaniu biletu parkingowego w recepcji Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza, wynosi 2 zł/h. Opłatę uiszcza się w kasach automatycznych na parkingu.


Skład komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków KIO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów, powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

W skład Komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) Przewodniczący:
 • Pan dr hab. Henryk Nowicki,
2) Członkowie:
 • Pani Iwona Bendorf - Bundorf,
 • Pan prof. dr hab. Andrzej Borowicz,
 • Pani Małgorzata Rakowska,
 • Pan dr Wojciech Robaczyński,
 • Pani dr Aleksandra Sołtysińska – Łaszczyca,
 • Pan dr hab. Przemysław Szustakiewicz.

Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów,  Minister Rozwoju i Finansów, ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820 z późn. zm.):

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (D.z. U. z 2017 r., poz. 83)

Aby uzyskać informacje na temat postępowania oraz wymaganych dokumentów, prosimy zapoznać się z treścią ogłoszenia

Zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w skład Krajowej Izby Odwoławczej powoływane są osoby, które (w ramach limitu określonego w ogłoszeniu, tj. 20 osób) uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i spełniają następujące wymagania:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • posiadają wyższe wykształcenie prawnicze,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają nieposzlakowaną opinię,
 • nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami,
 • ukończyły 29 lat.

Zgłoszenia na członka Krajowej Izby Odwoławczej należy składać do dnia 14 kwietnia 2017 r. przy czym  decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych.

Dodatkowe informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych - kontakt: postepowanie.kwalifikacyjne@uzp.gov.pl

Zachęcamy do skorzystania z formularza Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Izby Odwoławczej. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego - komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami.

Pytania dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zgłaszane przez kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Sprawdziany wiedzy i prace pisemne z postępowań kwalifikacyjnych na członków Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2013

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00