Zmiana rozporządzenia w sprawie rozpoznawania odwołań

Opublikowano: 2017-01-18

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. poz. 14)...

Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie koncesji

Opublikowano: 2016-12-15

W związku z wejściem w życie ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 1920) uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza stała się organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów tej ustawy...

Elektroniczne wnoszenie odwołań za pośrednictwem platformy ePUAP

Opublikowano: 2016-12-14

Zasady dotyczące możliwości wnoszenia odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej zostały uregulowane w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych...

Wizyta studyjna przedstawicieli Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Odwołań oraz Departamentu Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kirgistanu

Opublikowano: 2016-11-22

17 i 18 listopada 2016 r. miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Odwołań oraz Departamentu Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kirgistanu...

Przewidywane utrudnienia z dojazdem do UZP i KIO

Opublikowano: 2016-08-16

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowaną modernizacją ulicy Marynarskiej, od dnia 19 sierpnia br. mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej...

Informacje

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00