Nowa strona internetowa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2023-02-06

Zapraszamy na nową stronę internetową Krajowej Izby Odwoławczej...

Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2022-06-01

Minister Rozwoju i Technologii na podstawie art. 480 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Opublikowano: 2021-06-17

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2022 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej...

Zakończenie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa KIO

Opublikowano: 2022-03-07

Publikujemy informację o zakończeniu konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-12-16

W dniu 15 grudnia 2021 r. Minister Rozwoju i Technologii powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

Informacje

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00