Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE

Opublikowano: 2017-01-24

Uprzejmie informujemy, że skład orzekający w sprawie o sygn. akt KIO 2155/16 wydał postanowienie o skierowaniu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej...

Zmiana rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania odwoławczego

Opublikowano: 2017-01-23

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. poz. 47)...

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozpoznawania odwołań

Opublikowano: 2017-01-18

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. poz. 14)...

Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie koncesji

Opublikowano: 2016-12-15

W związku z wejściem w życie ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 1920) uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza stała się organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów tej ustawy...

Elektroniczne wnoszenie odwołań za pośrednictwem platformy ePUAP

Opublikowano: 2016-12-14

Zasady dotyczące możliwości wnoszenia odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej zostały uregulowane w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych...

Informacje

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00