14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w Krajowej Izbie Odwoławczej

Opublikowano: 2017-08-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 243 Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dzień 14 sierpnia 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy dla członków Krajowej Izby Odwoławczej...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17

Opublikowano: 2017-08-07

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem z 13 lipca b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą na podstawie art. 267 TFUE w związku z postępowaniem odwoławczym  w sprawie KIO 2155/16...

Udostępnienie Informacji o działalności Izby w roku 2016

Opublikowano: 2017-07-07

Uprzejmie informujemy, że Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2016 została zamieszczona w zakładce Dokumenty.Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 r...

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 r.

Opublikowano: 2017-06-29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej przyjęło Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 roku. Treść Informacji o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 roku zostanie opublikowana po przekazaniu Informacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych...

Informacja dla kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2017-06-14

Uprzejmie informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota) w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, przy ul. Postępu 17A, IV piętro, sala nr 501...

Informacje

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00