Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-11-24

Pan Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii wręczył akty powołania nowym członkom Krajowej Izby Odwoławczej..

Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO

Opublikowano: 2021-11-05

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu trzeciego numeru publikacji „Orzecznictwo - zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”..

Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-10-26

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie art. 480 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-10-14

Informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2021 r. przez  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii...

Informacja dotycząca egzaminu pisemnego dla kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-08-25

Egzamin pisemny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r...

Informacje

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00