Uczestnictwo Krajowej Izby Odwoławczej w debacie instytucji kontrolnych

23 lutego 2017 r. na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiciele Izby wzięli udział w debacie instytucji kontrolnych w zamówieniach publicznych.

Informacje na temat debaty.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00