Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2017

Prezentujemy Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2017.

Dokument zawiera informacje statystyczne prezentujący dane ilościowe dotyczące rozpoznawanych odwołań, wniosków w sprawie uchylenia zakazu zawarcia umowy przed wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze oraz zastrzeżeń od wyników kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W części dotyczącej orzecznictwa przedstawiamy zagadnienia związane z wykładnią przepisów PZP wprowadzonych nowelizacją z roku 2016. W opisie działalności pozaorzeczniczej Izby szczególne miejsce zajęła relacja z jubileuszu 10 lat funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych.

Mamy nadzieję, że dokument prezentujący całoroczną pracę Krajowej Izby Odwoławczej będzie dla Państwa użyteczną lekturą.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00