Platforma e-Zamówienia

Logotypy„E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2
„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Odstąpienie od umowy na budowę Platformy e-Zamówienia -  informacja z dnia 12.03.2019 r.

Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r. - informacja z dnia 17.10.2018 r.

Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia – trzecia część informacja z dnia 05.07.2018 r.

Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia – druga część informacja z dnia 25.06.2018 r.

Udostępnienie części Standardów Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia informacja z dnia 08.06.2018 r.

Elektronizacja zamówień publicznych informacja z dnia 12.04.2018 r.

Prezentacja "Projekt platformy e-Zamówienia"

Elektroniczne zamówienia publiczne informacja z dnia 08.12.2017 r.

Podpisano Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach POPC na lata 2014-2020 informacja z dnia 16.08.2017 r.

Pliki

Przejdź do góry strony