Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”

21 maja 2019 r., o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne” .

Spotkanie otworzył Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego Urzędu Zamówień Publicznych, Krzysztof Fijołek. Po powitaniu uczestników głos zabrał Arkadiusz Koperski, Radca Prezesa UZP do spraw Informatyzacji. Przedstawił on główne założenia projektu.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy aktywnie wzięli udział w dyskusji nt. projektowanego rozwiązania.

Prezentacja wygłoszona podczas spotkania.

Protokół z prezentacji publicznej założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, w ramach Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony