eCertis

e-Certis

e-Certis - to system informacyjny umożliwiający identyfikację różnych certyfikatów i zaświadczeń wymaganych najczęściej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w 28 państwach członkowskich, jednym z krajów kandydujących (Turcja) oraz trzech krajach należących do EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Jak korzystać z e-Certis?

Należy wpisać opis dokumentu, którego poszukujemy, lub wprowadzić zapytanie w bazie danych za pomocą kryteriów wyszukiwania e-Certis (w tym słów kluczowych w wybranym języku).

Uwaga: e-Certis to wyłącznie narzędzie referencyjne, umożliwiające identyfikację i rozpoznawanie certyfikatów i zaświadczeń, które są najczęściej wymagane w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia w poszczególnych państwach członkowskich. Informacje zawarte w bazie danych zostały przekazane przez władze krajowe i podlegają regularnej aktualizacji.

Kliknij TUTAJ, aby uzyskać dostęp do e-Certis.

e-Certis - broszura

Pliki

Przejdź do góry strony