Podpisanie umowy na budowę platformy e-Zamówienia

Informujemy, że 31 marca br., Urząd Zamówień Publicznych zawarł umowę z  wyłonioną w postępowaniu firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. na budowę platformy e-Zamówienia. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, umowa została podpisana przy użyciu podpisów elektronicznych.

To ważny dzień nie tylko dla Urzędu Zamówień Publicznych, ale także dla wszystkich uczestników rynku. Podpisana dzisiaj umowa inauguruje etap bezpośrednich prac nad ostatecznym kształtem platformy e-Zamówień. Zdajemy sobie sprawę z napiętego harmonogramu, jednak jesteśmy przekonani, że dzięki dobrej współpracy uda się zrealizować zaplanowane zadania w terminie – mówi Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Budowa platformy stanowi główną część projektu -e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W wyniku jego realizacji zostanie udostępnione kompletne narzędzie dostarczające usługi publikacji ogłoszeń, składania i otwierania ofert, komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na Platformie e-Zamówienia na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Projekt obejmuje również udostępnienie nowych usług elektronicznych, a także poprawę funkcjonalności oraz dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony