Konferencja UZP – Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności

9 listopada odbyła się konferencja UZP poświęcona Platformie e-Zamówienia oraz jej funkcjonalnościom.

Wydarzenie otworzył Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W drugiej części Sebastian Szaładziński, Dyrektor Generalny UZP oraz Krzysztof Fijołek, Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego opowiedzieli o komunikacji elektronicznej i obowiązujących regulacjach w tym zakresie, a także o modelu biznesowym Platformy e-Zamówienia.

Kolejna część obejmowała wątki szkoleniowo-praktyczne. Piotr Biłas, Kierownik Projektu e-Zamówienia oraz Katarzyna Jaskłowska, Administrator merytoryczny Platformy przedstawili dostępne funkcjonalności narzędzia wraz z filmami instruktażowymi poświęconymi poszczególnym czynnościom realizowanym na Platformie.

W ostatniej części Krzysztof Fijołek oraz Piotr Biłas odpowiedzieli na część pytań, które w trakcie wydarzenia zadawali uczestnicy. Z uwagi na dużą liczbę pytań, odpowiedzi zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce "e-Zamówienia".

Konferencja odbyła się w trybie online. Nagranie z konferencji w formie materiałów wideo zostanie opublikowane na profilu UZP na YouTube. O fakcie umieszczenia materiałów poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem. Link do materiałów z konferencji: https://www.youtube.com/channel/UCUNA8W3OduntyBa4cWlWSbw

Konferencja została zorganizowana ramach Projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych w partnerstwie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2, „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Przejdź do góry strony