Pilotaż modułu składania ofert i wniosków – zakończony nabór zgłoszeń

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończony został nabór do udziału w produkcyjnym pilotażu modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Bardzo się cieszymy, że ogłoszenie o możliwości dołączenia do pilotażu spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zamawiających. Serdecznie dziękujemy za liczne zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że w ciągu najbliższych dni, podmioty zakwalifikowane do udziału w pilotażu zostaną powiadomione indywidualnie o kolejnych krokach związanych z udziałem w pilotażu.

Przypominamy, że pilotaż będzie polegał na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

Pragniemy podkreślić, iż przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy będzie działaniem pociągającym za sobą wszelkie skutki wynikające z przepisów Prawa zamówień publicznych.

Udział Państwa w pilotażu pozwoli na zweryfikowanie działania narzędzia pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym, a wnioski z pilotażu posłużą do jego udoskonalenia przed udostępnieniem dla wszystkich zamawiających.

Rozpoczęcie pilotażu planujemy od 18 października 2021 r., po uprzednim wdrożeniu produkcyjnym MOW.

Jeszcze raz dziękujemy za dużą liczbę zgłoszeń!

Przejdź do góry strony