Udostępnienie modułu ofert i wniosków dla wszystkich użytkowników

Szanowni Państwo,

Miło nam Państwa poinformować, że od dnia 4 kwietnia 2022 roku udostępniamy dla wszystkich Państwa Moduł ofert i wniosków na Platformie e-Zamówienia. W związku z powyższym od 4 kwietnia br. każdy Zamawiający będzie mógł prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursy z użyciem funkcjonalności na Platformie e-Zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z udostępnieniem Modułu ofert i wniosków na Platformie e-Zamówienia postępowania na miniPortalu będzie można wszczynać tylko do dnia 1 września 2022 roku. Postępowania, które zostaną wszczęte na miniPortalu przed 1 września br. będzie można na miniPortalu dokończyć.

Przejdź do góry strony