Udostępnienie usługi eSendera na Platformie e-Zamówienia

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożona usługa umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia.

Aktualnie w ramach Modułu Ogłoszeń udostępnione zostały pierwsze formularze ogłoszeń unijnych oraz  interaktywny formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Udostępnione ogłoszenia unijne w ramach Modułu Ogłoszeń obejmują następujące Dyrektywy i formularze:

Dyrektywa 2014/24/UE:

  • Wstępne ogłoszenie informacyjne,
  • Ogłoszenie o zamówieniu,
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
  • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Dyrektywa 2014/25/UE:

  • Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe,
  • Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe,
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe,
  • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Kolejnym etapem będzie wdrożenie pozostałych formularzy ogłoszeń unijnych.

Życzymy udanej pracy z Platformą e-Zamówienia😊

Przejdź do góry strony