Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Małgorzata Stręciwilk

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych - Hubert Nowak

Dyrektor Generalny Urzędu Zamówień Publicznych - Sebastian Szaładziński